Juriul de specialitate despre romanele finaliste

Fiecare dintre criticii literari care constituie juriul (Alex. Ştefănescu – preşedinte, Dan C. Mihăilescu şi Daniel Cristea-Enache – membri) a citit toate cele 59 romane înscrise în concurs. Multe fuseseră citite încă din momentul apariţiei lor, în 2011, dar şi acestea au fost revăzute cu atenţie. În continuare, fiecare dintre componenţii juriului a alcătuit câte o listă proprie cu cele cele mai bune 10 romane din 2011. S-au organizat apoi mai multe şedinţe în trei, impermeabile la orice influenţă din afară, în cursul cărora  membrii juriului au pledat, pe rând, pentru preferinţele lor. În cele din urmă, prin vot secret s-au desemnat cele 5 romane finaliste, care sunt (în ordine alfabetică, după numele autorului):

Magda Cârneci, FEM, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2011
Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2011
Mirela Stănciulescu, Emoţia, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2011
Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Iaşi, Ed. Polirom, 2011
Alexandru Vlad, Ploile amare, Bistriţa, Ed. Charmides, 2011


Principalul criteriu folosit în realizarea selecţiei a fost valoarea literară a cărţilor. Au fost luate în considerare noutatea viziunii asupra existenţei, coerenţa construcţiei epice (sau incoerenţa ei deliberată, cu efect estetic), capacitatea de a înţelege şi a reprezenta artistic lumea de azi (sau lumea de ieri, din perspectiva unui om de azi), expresivitatea limbii române utilizate şi chiar proprietatea termenilor (în condiţiile în care limba română suferă în prezent un proces de degradare). N-a fost privilegiată o anumită direcţie estetică, dovada constituind-o diversitatea tematică şi stilistică a celor 5 romane selectate.

Juriul îşi exprimă încrederea în competenţa de cititori şi în bunul-gust ale bloggerilor desemnaţi pentru alegerea romanului care va primi premiul de 10.000 de euro, îndemnându-i să nu se lase descurajaţi de comentariile arogante ale unor critici care cred că deţin monopolul în evaluarea creaţiei literare.

Juriul regretă decizia Martei Petreu de a nu-şi înscrie în concurs valorosul ei roman Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, apărut în 2011.

Alex. Ştefănescu

Parteneri